dvorakova.spolu@diakonie.cz
+420 603 899 929
 

Jarmila se stará o humanitární pomoc v České republice a pracuje také na prevenci škod způsobených povodněmi v několika českých obcích. A kdyby přišla povodeň, je připravena pomáhat i kdekoliv jinde. Je také odborným garantem programů globálního rozvojového vzdělávání.

 
Jarmila vystudovala obor Pedagogika na Pedagogické fakultě UK.

Pracovala 4 roky jako pedagog na základní škole a působila také 8 let ve státní správě (MŠMT, MPSV, Ministerstvo zdravotnictví), kde se zabývala problematikou vzdělávací politiky EU a mezinárodních organizací (WHO, Rada Evropy).

Účastnila se řady kurzů dalšího vzdělávání zaměřených například na fungování institucí EU, vyjednávání v Bruselu, komunikační a prezentační dovednosti, projektové řízení.

Absolvovala také stáž v Evropské komisi, kde pracovala na Generálním ředitelství pro vzdělávání a kulturu.

Je vdaná a má dvě dcery.