Evangelíci pomáhají lidem na Haiti

Posted by Hana Pfannová & filed under Haiti.

13. 1. 2016 – Haiti zasáhl 4. října 2016 hurikán Matthew. Diakonie ČCE vyhlásila sbírku na pomoc lidem na Haiti a za 100 dní od katastrofy vybrali členové Českobratrské církve evangelické přes půl milionu korun. Peníze půjdou na Haiti prostřednictvím německé Diakonie Katastrophenhilfe a použijí se při stavbě odolnějších domů a obnově zemědělského hospodaření.

ČÍST VÍCE