Víme.
Celý svět nezachráníme. Přesto má cenu věci měnit. Pojďte do toho také.
Věříme.
Kdo změní jeden život, změní celý svět. Přidejte se.
Objevujeme.
Existují jiné možnosti, skryté schopnosti a nové cesty. Hledejte je s námi.
Umíme.
Jsme profesionálové a stále se učíme od lidí kolem nás. I od Vás.
Baví nás to.

Jsme nezisková organizace, součást Diakonie Českobratrské církve evangelické.
 
 
HODNOTY

• Vážíme si lidského života založeného na rovnosti a vzájemném respektu.

• Odpovědnost vůči budoucím generacím nás vede k odpovědné správě světa a šetrnému využívání přírodních zdrojů.

• Hlásíme se k hodnotám Diakonie Českobratrské církve evangelické, kterými jsou naděje, slušnost, pomoc potřebným, respekt, důvěra, tradice a inspirace, excelence, fortelnost, úcta a porozumění, láska a milosrdenství.

NAŠE VIZE

• Všichni lidé mají možnost vést důstojný život a ovlivňovat prostředí, v němž ho prožívají.

• Lidem, které zasáhla přírodní katastrofa nebo válečný konflikt, je poskytována pomoc, která není podmíněna ničím jiným než základní lidskou solidaritou.

• Lidé v České republice jsou si vědomi propojenosti světa a své spoluodpovědnosti za něj.

• Naší vnitřní vizí je vytvoření silné a stabilní organizace, která se rozvíjí, pracuje s diverzifikovanými zdroji příjmů a prosazuje systémová řešení.
 
 
NAŠE MISE

• Stavíme lidi na nohy. Nevytváříme závislost na pomoci zvenčí, nýbrž posilujeme odpovědnost a ekonomickou samostatnost lidí, se kterými spolupracujeme.

• Jako humanitární organizace cítíme solidaritu s těmi, kdo byli zasaženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem, a nabízíme jim pomocnou ruku.

• Přispíváme k většímu povědomí společnosti o propojenosti světa a spoluodpovědnosti každého jedince za jeho podobu.