Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Vás srdečně zve na kulatý stůl
na téma Jak nás škola připravuje na život v globálním světě?

  • v pondělí 20. listopadu 2017 od 13 do 16 hodin
  • v centru Langhans Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1
  • Zahraniční host: Sabine Kirst, Centrum pro občanské vzdělávání, Spolková republika Německo
  • Přihláška na kulatý stůl 20.11.2017

    Přihláška na kulatý stůl 20.11.2017