3 pilíře, na kterých stavíme:

 

práce a samostatnost,

aby ženy a muži nebyli závislí na pomoci zvenku, ale dokázali se časem o sebe a své rodiny postarat samostatně a žili důstojně,

malé komunity,

abychom pracovali na určitém místě a s přehledným množstvím lidí, kteří pak získané know-how předají dál,

partneři v místě

aby nám řekli, kdo potřebuje podporu nejvíc a jak můžeme konkrétním lidem opravdu účinně pomoci k soběstačnosti.

 

VIZE, MISE A HODNOTY

Víme.
Celý svět nezachráníme. Přesto má cenu věci měnit. Pojďte do toho také!
Věříme.
Kdo změní jeden život, změní celý svět. Přidejte se!
Objevujeme.
Existují jiné možnosti, skryté schopnosti a nové cesty. Hledejte je s námi!
Umíme.
Jsme profesionálové a stále se učíme od lidí kolem nás. I od Vás!
Baví nás to.

Jsme nezisková organizace, součást Diakonie Českobratrské církve evangelické.


NAŠE VIZE

• Všichni lidé mají možnost vést důstojný život a ovlivňovat prostředí, v němž ho prožívají.
• Lidem, které zasáhla přírodní katastrofa nebo válečný konflikt, je poskytována pomoc, která není podmíněna ničím jiným než základní lidskou solidaritou.
• Lidé v České republice jsou si vědomi propojenosti světa a své spoluodpovědnosti za něj.
• Naší vnitřní vizí je vytvoření silné a stabilní organizace, která se rozvíjí, pracuje s diverzifikovanými zdroji příjmů a prosazuje systémová řešení.

NAŠE MISE

• Stavíme lidi na nohy. Nevytváříme závislost na pomoci zvenčí, nýbrž posilujeme odpovědnost a ekonomickou samostatnost lidí, se kterými spolupracujeme.
• Jako humanitární organizace cítíme solidaritu s těmi, kdo byli zasaženi přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem, a nabízíme jim pomocnou ruku.
• Přispíváme k většímu povědomí společnosti o propojenosti světa a spoluodpovědnosti každého jedince za jeho podobu.


HODNOTY

• Vážíme si lidského života založeného na rovnosti a vzájemném respektu.
• Odpovědnost vůči budoucím generacím nás vede k odpovědné správě světa a šetrnému využívání přírodních zdrojů.
• Hlásíme se k hodnotám Diakonie Českobratrské církve evangelické, kterými jsou naděje, slušnost, pomoc potřebným, respekt, důvěra, tradice a inspirace, excelence, fortelnost, úcta a porozumění, láska a milosrdenství.

NÁŠ TÝM

14 lidí, kteří pracují na tom, aby se vaše dary dostaly na správné místo.

 

Chci o vás vědět víc

PARTNEŘI

Spolupráce s partnery = účinnější podpora konkrétních lidí.

Zjistěte, kolik společností se už rozhodlo s námi spolupracovat.

 

To chci vidět

HISTORIE

Diakonie ČCE byla znovuobnovena 1. června 1989 jako zvláštní zařízení církevní služby Českobratrské církve evangelické.

Navázala na činnost České Diakonie, která vznikla v roce 1903 a pracovala až do roku 1952.

 

Rodina Diakonie a my

Procenta práce Diakonie v ČR a zahraničí

Práce Diakonie se uskutečňuje přes jednotlivá střediskaspeciální školy – je jich přes 30. Střediska poskytují sociální, zdravotní a vzdělávací služby a pracují na území celé České republiky.

Časem bylo ale jasné, že je potřeba reagovat také na potřeby lidí v zahraničí.

Proto v roce 2011 vzniklo naše Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, jeden z nejmladších členů rodiny Diakonie. Jako jediné středisko se  věnujeme humanitární a rozvojové práci v zahraničí a propojujeme české a zahraniční organizace a odborníky. Jsme schopni zasáhnout na místě humanitární katastrofy a rychle reagovat. V minulosti jsme tak pomohli například po tajfunu na Filipínách nebo po zemětřesení v Nepálu.

 

Neziskovka roku 2014 a 2015

V roce 2014 jsme se poprvé přihlásili do soutěže Neziskovka roku. Během hodnotícího procesu jsme prošli vnitřními audity. Odborníci ocenili naši činnost a umístili jsme se na 2. místě v kategorii středně velkých neziskovek. Můžeme tedy říci, že jsme zdravě řízená organizace a naše aktivity, včetně finančních, jsou transparentní.

V roce 2015 jsme se umístili na 3. místě Neziskovky roku, tentokrát už v kategorii velkých neziskovek, za Sdružením Linka bezpečí a Ratolestí Brno.

Máme z obou ocenění radost!

 

 

Tady nás najdete:

Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Belgická 22
120 00 Praha 2

telefon: 242 487 827
e-mail: spolu@diakonie.cz
web: diakoniespolu.cz

IČ: 73 63 53 83

Bankovní spojení: ČSOB Praha 5: 247389871/0300

A nebo přijďte na návštěvu: najdete nás v pracovních dnech mezi 9.00-16.30 hod ve 3. patře v Belgické 22. Uvaříme vám dobrou kávu.
Schůzku si můžete sjednat také jednotlivě s našimi milými kolegy a kolegyněmi.