Děti a mládež na ulici

Statisíce dětí a mladých lidí žijí na Ukrajině a v Moldavsku s rodiči, kteří jsou závislí na alkoholu nebo drogách, nemají práci a peníze, jsou nemocní nebo řeší konflikty násilím. Jiní rodiče odcházejí pracovat do zahraničí a děti nechávají v péči babičky a dědečka, kteří ale na vnoučata nestačí. Desetitisíce dětí ze svých zoufalých rodin raději odejdou.

Tyto děti končí často v nevyhovující péči státních institucí. Z nich utíkají na ulici. Tam jsou ale denně ohroženy sexuálním zneužíváním a násilím, kriminalitou a nemocemi. Upadají do závislosti na drogách. Osamělost a beznaděj je provázejí od rána do večera.

 

Místa pro opuštěné děti

Moldavsko – prostor pro změnu

Od roku 2015 spolupracujeme s organizací Beginning of Life (BoL) a jejím nízkoprahovým centrem „House of Change“ v Kišiněvě. Centrum je bezpečné zázemí, kde děti a mladí lidé nacházejí podporu. Pracovníci centra pomáhají dětem najít v sobě sílu, vytvářet si postupně odolnost vůči špatným vlivům a bojovat o svou budoucnost.

 

Ukrajina – Otcův dům

V Petrivském u Kyjeva sídlí domov pro opuštěné děti Otcův dům, který vede jeho zakladatel Roman Korniijko. Otcův dům především pomáhá rodinám zase začít fungovat, aby se do nich děti mohly vrátit. Pro osiřelé děti hledá vhodné pěstouny, případně adoptivní rodiče. Jen děti, které opravdu zatím nemají kam jít, zůstávají v domově. Z místností v domě dýchá klid, jsou tu veselé barvy, obrázky, laskaví dospělí.

Otcův dům se svým systémem pěstounské péče inspiruje další organizace na Ukrajině, které pečují o opuštěné děti.

Leden 2017 – projekt na Ukrajině v roce 2016 skončil, ale s Otcovým domem jsme i dál v kontaktu.

 

KOMA staví pro ženy

Útočiště našly v Otcově domě na podzim 2014 také ženy s dětmi, které odešly z východu Ukrajiny kvůli válce. Od ledna 2016 už nebydlí společně v jednom velkém bytě, ale každá rodina má vlastní bydlení, které pro ně postavila firma KOMA Modular. Určitě si přečtěte, jak se v něm – díky spolupráci KOMY a Diakonie – ženám a dětem bydlí.

 

Děti do školy

Etiopie, Kambodža a Myanmar

Děti patří k naší práci i v Etiopii, Kambodži a MyanmaruSoběstačné matky nebo rodiny se postarají o lepší stravu i zdraví svých dětí. Děti chodí do školy a mají vyšší šanci, že se budou moci dál vzdělávat a najít v budoucnosti práci.

 

Co se povedlo v roce 2015

v Moldavsku:

  • 50 dětí v “Place of Change”
  • 25 mladých lidí v kurzu arteterapie
  • letní tábor pro 180 dětí
  • teplé obědy pro 30 dětí z nejzranitelnějších rodin

na Ukrajině

  • 3 nové pěstounské rodiny
  • 20 dětí v pěstounské péči
  • školení o pěstounské péči pro budoucí pěstouny
  • 300 podpůrných aktivit
  • 4 osvětové akce


Jak můžeme prospět ohroženým dětem?

Náš kolega Lukáš Macek pečuje o kontakty mezi námi, organizacemi na Ukrajině a v Moldavsku a dalšími partnery. Stará se o to, abychom společně zlepšili životní podmínky dětí a mladých lidí.

Propojujeme naše možnosti a potřeby ohrožených dětí.


výsledky tu jsou.

 

Možná potřebujete přesné údaje o projektu v Moldavsku nebo na Ukrajině?

Čtěte, jak konkrétně vypadala naše práce na Ukrajině.


Tyto projekty byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.