Povodně? Předcházíme škodám

Povodně nezastavíme ani vlastním tělem. Ale pracujeme na tom, aby jejich následky byly co nejmenší. Program Odolná obec připravuje města a vesnice na příští katastrofy.

V posledních 15 letech zasáhlo Česko 6 velkých povodní. Lokální bleskové povodně jsou tu skoro každý rok. V roce 2013 bylo na území 7 krajů zaplaveno 930 obcí. Škody byly obrovské. Společně s obyvateli obcí snižujeme následky povodní.

 
Pokud ale už povodeň hrozí, přejděte rovnou na POVODNE.DIAKONIE.CZ

 

Buďte odolní s Odolnou obcí

Neporučíme větru ani dešti, ale připravíme se na ně. Společně s vámi analyzujeme současná rizika v obci – tedy co a kdo je nejvíc ohrožen. A společně s vámi budeme hledat způsob, jak se povodni a jejím následkům lépe bránit. To všechno po důkladném rozboru a rozhovorech s lidmi, kteří v obcích žjií. Odolnost nepřijde sama, ale postupně ji budujeme. Spolu a na míru.

Program Odolná obec je komplexní program Diakonie pro obce, které chtějí být připravené na mimořádné událostiSnižuje následky katastrof a zvyšuje odolnost obyvatel a obcí v ohrožených regionech.

Pracuje:

  • s hrozbou mimořádné události (např. povodně),
  • se zranitelností obce vůči těmto hrozbám (z hlediska lokality, cílových skupin, technických kapacit),
  • s kapacitami obce (příprava, budování bezpečnostních opatření, povodňový plán).

Programu se aktivně účastní obyvatelé obce. Mapují rizika, plánují a provádějí preventivní opatření.
 
V srpnu 2016 jsme ukončili pilotní projekt Odolná obec I – spolupráce na připravenosti a prevenci s městy Terezín, Soběslav a obcí Dolní Beřkovice.

V lednu 2017 jsme zahájili nový projekt Odolná obec II. Smluvní spolupráce začala ve městech Plaňany a Štětí a obcích Křešice a Rudník v Podkrkonoší. Jak spolupráce s nimi probíhá najdete na www.odolnaobec.cz.
 

„3 roky po povodních se pořád budím ze spaní…“

Někdy následky trvají. Můžete přestavět dům a položit nové podlahy. Ale na duši zůstaly šrámy, které nepřestávají bolet. Nevíte si rady tam, kde to jiní zvládají. Poskytujeme psychosociální pomoc a řešíme praktické problémy v rodinách lidí, které povodeň zasáhla víc, než sami zvládnou.
 

Co se podařilo

  • projekt Odolná obec v Dolních Beřkovicích, Soběslavi a Terezíně
  • finanční a technická pomoc domácnostem
  • 3 příručky pro obyvatele šité na míru 3 obcím
  • manuál s nejnutnějšími informacemi
  • omalovánky pro děti od Vlasty Švejdové

 

Kam sahají naše možnosti?

Naše kolegyně Květa Mašínová a Kateřina Faryadová mají široký záběr. Koordinují okamžitou i dlouhodobou pomoc po povodních. V době mezi povodněmi přesvědčují lidi v zaplavovaných obcích, že je v jejich silách postavit se vodě lépe než dřív a že to za ně nikdo jiný neudělá – a to je přece dobře.

Co můžeme udělat, než přijde povodeň? Prohlédněte si příručku pro obyvatele Terezína.

Velmi užitečný manuál, když potřebujete rychle nejnutnější informace.

Blog: čtěte, jak se na příští velkou vodu už teď připravují obce.