Ženy na cestě od závislosti k soběstačnosti

Na severu Etiopie, ve městě Bahir Dar podporujeme už 8 let ženy, které žijí bez muže, pečují o děti a jsou závislé na cizí pomoci. Základ je školení v podnikatelských dovednostech a asi 6 000 birrů do začátku. Také ženy v Zambii se osamostatňují.

Když chcete začít podnikat, musíte nejdřív umět číst a psát. A taky počítat, abyste mohli vést účetnictví. V jedné vesnici v zambijské oblasti Katete  je otevřený kurz základní gramotnosti. Ve třídě je naprostá většina žen, ale občas se mezi nimi objeví i odvážný muž. Motivace musí být silná, protože není snadné vydržet údiv svého okolí nad tím, proč dospělí lidé chodí znovu do školy.


Statečné ženy v Etiopii a Zambii

Sever Etiopie – město Bahir Dar ­

„Ještě nedávno jsem pracovala jako dělnice na stavbě. Do práce jsem nastupovala v šest hodin ráno a domů jsem se vracela po setmění.“ Asnakech, 30 let

V Bahir Daru žije mnoho žen samoživitelek, které se starají o své děti a často také o děti po svých příbuzných. Často jsou tyto ženy tak chudé, že jsou odkázány na pomoc druhých. Také hodně mladých lidí žije v bídě, protože nenajdou ani po ukončení školy práci.

Školení v podnikatelských dovednostech a finanční podpora do začátku pomůže ženě, že si otevře třeba malý obchůdek nebo peče a prodává placky. Začne si sama vydělávat na živobytí.

Zambie

Nejde jen o spravedlnost, když rozšíříme příležitosti pro ženy a podpoříme jejich aktivitu ve vlastním rozvoji. Je to přece také nezbytný předpoklad pro zachování základních lidských práv. Jacqueline Muthee Kabalo.

60 % obyvatelstva Zambie žije v chudobě a 42 % dokonce v extrémní chudobě. Ta postihuje většinou ženy, které tvoří polovinu obyvatelstva Zambie. Na rozhodování v obcích, městech a dalších úrovních společnosti nemají ženy ale téměř žádný vliv, také proto, že velmi často neumí číst, psát ani počítat. Také proto těžko hledají práci.

Na konci kurzů základní gramotnosti ženy čtou i píší v místním jazyce. Poptávka po kurzech je především ve venkovských oblastech.

 


Co se společně povedlo v roce 2015

v Etiopii:

  • vzdělávací materiály a školné pro děti
  • léky, potraviny, oděvy a boty pro děti
  • pomoc se dostala celkem ke 102 dětem
  • školení podnikatelských dovedností pro ženy, mladé lidi a lidi s postižením
  • počáteční kapitál a průběžná podpora jejich podnikání
  • od roku 2008 tedy celkem 416 žen v Bahir Daru uživí sebe a své děti
  • 110 mladých lidí dostalo příležitost k samostatnosti

v Zambii:

  • workshopy na téma „klíčové genderové koncepty“
  • 11 kurzů základní gramotnosti


Co můžeme udělat pro ženy v afrických zemích?

Máme know-how a také peníze do začátku drobného podnikání. Kolegyně Kateřina Novotná koordinovala naše projekty v etiopském Bahir Daru a v Zambii a spolupracovala s dalšími partnery. Protože společně toho zvládneme víc. Od konce roku 2016 pracuje na projektech v Zambii Lukáš Macek.

Předáváme zkušenosti odborníků z Česka a přizpůsobujeme je situaci mladých lidí a žen v Etiopii a Zambii.


A výsledky tu jsou.

 

Chcete znát přesné údaje o našich rozvojových projektech v Etiopii nebo Zambii?

Příběhy žen vám povědí víc než suchá data.

Leden 2017 – s koncem roku 2016 skončil i projekt v etiopském Bahir Daru. Děkujeme našim partnerům za spolupráci!

 

Tyto projekty byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.