29. 7. 2016 – Moldavští farmáři žijí na hranici chudoby. Podmínky k chovu skotu, produkci mléka a pěstování zeleniny jsou dobré, ale farmáři často nedokážou splnit požadavky na kvalitu a kvantitu svých produktů a pak je neprodají. Snažíme se zlepšit situaci a posílit ekonomickou samostatnost moldavských farmářů. Je to důležité, vždyť 30 % obyvatel Moldavska pracuje v zemědělství.

 

Co chceme?

V uplynulých červencových týdnech navštívili moldavští farmáři opět českou farmu, aby si s českými zemědělci v rámci projektu „Zlepšení zemědělské výroby a zpřístupnění trhu farmářům na severu Moldavska“ vyměnili zkušenosti a načerpali nové know-how.

Projekt běží od roku 2014. Chceme zvýšit produkci, produktivitu a příjem drobných a středních zemědělců (chovatelů mléčného skotu a pěstitelů zeleniny) v severní části Moldavska. Diakonie organizuje studijní stáže na českých farmách, především na ekologických. Od začátku se stáží zúčastnilo už 16 drobných a středních farmářů z Moldavska.

 

Agrofarma Merboltice

Děkujeme rodině Eflerových, že přijali 2 letošní stážisty na své farmě. Eflerovi hospodaří v Merbolticích od první poloviny 90. let. V současnosti chovají v ekologickém režimu ovce a především český strakatý skot. O své zkušenosti s jeho chovem se podělili s letošními stážisty.

Stáže se zúčastnili dva moldavští farmáři, pan Aurel a pan Vitalie. Pan Aurel pochází ze Scăienu, okres Dondușeni. Na své farmě pěstuje slunečnici, kukuřici, fazole, sóju a vojtěšku a chová mléčný skot. Pan Vitalie pochází z Burlanesti, okres Edinet. Vitalie chová kromě mléčného skotu také kozy, ovce a prasata. Oba se na svých farmách snaží hospodařit v souladu s ekologickými principy.

V průběhu pobytu v ČR navštívili stážisté i dvě kozí farmy a jednu konvenční farmu s mléčným skotem. Věříme, že nabyté zkušenosti a vědomosti dodají stážistům chuť a energii inovovat jejich farmy a zkoušet nově naučené postupy.

 

Vzájemný přínos a spolupráce

Také Eflerovi byli velmi spokojeni s průběhem stáže a ocenili otevřenost a zvídavost stážistů. „Naučili jsme se vyrobit moldavský sýr, dozvěděli jsme se o situaci tamních zemědělců, oživili ruštinu, získali pojem o vzdálené zemi a nové přátelé,“ řekla nám paní Kateřina Eflerová o tom, jak obohatila stáž její rodinu. „Stážisté nám taky hodně pomohli a vzájemně jsme se mnohému naučili, dodala.

 

Tento projekt běží od roku 2014 díky podpoře HEKS, České rozvojové agentury, Pro Cooperare Regionala a díky darům od vás. Děkujeme!

 

Zjistěte víc o naší práci s farmáři z jiných zemí.

 

diskuze s paní překladatelkou, farmářem a farmářkou

Moldavští a čeští farmáři společně

 

IMG_6702

Na agrofarmě v Merbolticích