23. 2. 2016 – Tříletý projekt „Podpora integrace dospělých lidí s mentálním postižením v Gruzii“ v roce 2015 skončil. APNSC bude v Tbilisi nadále pracovat samostatně.
V denním centru Association for People in Need of Special Care (APNSC) je nyní pro 55 klientů v provozu 8 dílen. Dílny plní nejen socioterapeutický účel, ale přinášejí centru také vyšší příjem díky prodeji výrobků.

Diakonie ČCE – Středisko HRS financovala v roce 2015 materiál a vybavení dílen.

 

Lidé s postižením se stávají respektovanou částí společnosti

Klienti se více zapojili do života společnosti prostřednictvím vánočních a velikonočních trhů, koncertů pro klienty, videoklipu k propagaci centra či 2 zpravodajů. V květnu 2015 navštívili centrum ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Tominová a český velvyslanec v Gruzii.

Školení a návštěvy

V posledních třech letech jsme podpořili naše gruzínské kolegy v APNSC v rozvoji efektivity a dlouhodobé udržitelnosti. Připravili jsme pro ně strategické a finanční plánování. Ze dvou studijních návštěv v Čechách si pracovníci APNSC odvezli mnoho nových zkušeností a impulsů k další práci.

Podpora úřadů a médií

Pracovníci centra lobbovali za zvýšení financování péče o lidi s postižením u státních a místních úřadů. Podařilo se dosáhnout toho, že se tbiliská radnice zavázala doplácet 25% nákladů u klientů, jimž stát proplácí 75% nákladů. Představitelé APNSC se účastnili 4 televizních pořadů zaměřených proti stigmatizaci lidí s mentálním postižením.

Hlavní cíle se gruzínským kolegům daří plnit

Organizace APNSC poskytuje služby dospělým lidem s mentálním postižením, podporuje jejich individuální rozvoj a integruje tyto lidi do společnosti. Současně působí jako modelové centrum pro jiné gruzínské organizace i pro širokou veřejnost. Pořádá kurzy pro studenty, sociální pracovníky i laické pečující. Při svém jednání s úřady a politiky hájí práva lidí s postižením a prosazuje zlepšení jejich podpory státem.

Jsme rádi, že naše Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE mohlo gruzínské kolegy tři roky doprovázet na jejich cestě k samostatnosti.

Hana Pfannová

 

V Gruzii jsme už skončili, ale v Moldavsku dál podporujeme péči o seniory.

Zviadi - výtvarná dílna, APNSC

Zviadi – výtvarná dílna, APNSC

 

Gruzie, APNSC, foto Karel Cudlín

Gruzie, APNSC, foto Karel Cudlín

 

denní centrum APNSC, Tbilisi 2015

denní centrum APNSC, Tbilisi 2015