20. 9. 2017 – Srí Lanku zasáhly v květnu velké záplavy a sesuvy půdy. S podporou dárců, kteří se zapojili do veřejné sbírky, a synodní rady Českobratrské církve evangelické, se nám na pomoc podařilo shromáždit víc než 300 000 Kč. Využijeme je na podporu farmářů v Kalatuře.

Nejdřív sucho, pak záplavy

Povodním předcházela velká sucha, která je připravila o většinu úrody. To, co zbylo, zničily záplavy. Většina lidí ve venkovských oblastech je přitom zcela závislých na farmaření. Rýžová pole, úroda zeleniny i ovoce jsou zničené a novým rostlinám se nedaří, protože většinu úrodné půdy odplavily záplavy. Okamžitá pomoc lidem v ohrožení života už skončila, nyní je potřeba myslet i na budoucnost.

Ve spolupráci s místními experty z Centre for Environment and Developmen (CED) chceme vytvořit dlouhodobý plán obnovy pro komunitu Keselhenawa v oblasti Kalutara. Kalatura patří k nejhůře zasaženým oblastem, kde kromě záplav došlo i k rozsáhlým sesuvům půdy. Vzniklý plán obnovy bude směřovat k tomu, aby obyvatelé byli v budoucnu vůči nepřízni počasí méně zranitelní.

Podpora farmářů a plán obnovy

Na základě zhodnocení potřeb farmářů v obci Keselhenawa vytvoříme plán vyrovnávání se s následky katastrofy, který povede ke zvýšení odolnosti komunity v případě příštích povodní. Na jeho zavádění budeme spolupracovat s již existujícími občanskými spolky, včetně sdružení farmářů. Farmáři budou mic získat finanční podporu na obnovu živobytí a dlouhodobou poporu v rozvoji jejich hospodářství.

S kým spolupracujeme

Centre for Environment and Development (CED) je organizace s akreditací OSN, založená v roce 1993. Zabývá se výzkumem a prosazováním udržitelného rozvoje a sociální spravedlnosti na národní i lokální úrovni a podílí se na realizaci projektů OSN v oblasti cílů udržitelného rozvoje.

Záplavy na Srí Lance v obrazech