5. 5. 2017 – Pomáháme dětem bez rodičů na Ukrajině, o které pečuje organizace Otcův dům. Od začátku roku našlo 22 dětí novou rodinu.

Útočiště v ukrajinském Kyjevě

Otcův dům je ukrajinská charitativní organizace založená Romanem Korniiko v roce 1996. Poskytuje střechu nad hlavou sirotkům a reaguje na problémy spojené s dětským bezdomovectvím. Zabývá se prevencí a osvětou prostřednictvím speciálních programů, které mají společný cíl: plnohodnotné začlenění dětí a mladistvých do společnosti. Podporuje dospívající jedince a mladé rodiny, pečuje o postižené děti, seniory a nemocné.

Bydlení, vzdělávání i podpora mladých maminek

S Otcovým domem Diakonie spolupracuje od roku 2015. Společně s firmou KOMA vybudovala modulární budovy pro rodiny, které musely utéci před válkou na východě Ukrajiny. Tento rok by měla být zahájena rekonstrukce pokojů a bytů klientů.

Nový vzdělávací program v rámci Centra sociální péče pro děti je zaměřený na rozvoj dětí za podpory specialistů a učitelů, kteří se umí přizpůsobit dětským potřebám. Program pomáhá dětem, které byly pozadu s učivem, a ve škole se jim moc nedařilo. Jaká je to změna, když dětí zažívají první školní úspěchy! Dokonce žádají od učitelů delší vyučovací hodiny.

V Otcově domě najdeme i Centrum pro matky s dětmi. Tři matky se sedmi dětmi žijí přímo v samotném centru a další tři matky s osmi dětmi pravidelně docházejí do centra na odborné konzultace, které vede expert z Otcova domu. Ten radí ženám, jak se vyrovnat s těžkými životními situacemi a pomáhá jim zlepšit životní podmínky.

Nová rodina pro 22 dětí

Cílem Otcova domu není jen starat se o ohrožené děti, poskytnout jim střechu nad hlavou, vzdělání, nebo radu. Ideální je, když se dítě může vrátit ke svým rodičům, když se situace rodiny zlepší, nebo mezi své příbuzné. Pokud to není možné, pomáhá mu organizace najít novou rodinu. “Nová rodina” je proto i název programu, kterým organizace podporuje pěstouny a zájemce o adopci. Za největší letošní úspěch proto považujeme umístění 22 dětí do pěstounských nebo adoptivních rodin či do rodin jejich opatrovníků.

Přejeme dětem, aby se jim v rodině líbilo a dala jim základy do šťastného života.

Projekt finančně podpořila nadace Otto per Mille Chiesa Valdese.

Budova domova je nejkrásnější široko daleko

Budova domova je nejkrásnější široko daleko


 
Děti z Otcova domu při vysvědčení

Děti z Otcova domu při vysvědčení


 
Rodiny obývající modulární domy od firmy KOMA

Rodiny obývající modulární domy od firmy KOMA