Úterý 30. září – po rozhovoru v kanceláři CASMED v Balti je čas na návštěvu vesnice Glinjeni. Místní lidé tu pomohli zřídit denní centrum a stacionář „Sat Modern“. Třicet míst pro děti i seniory je v zimě obsazeno bezmocnými starými lidmi. Domácí péče se dva místní lékaři nejprve obávali, ale pak pochopili, že sestry z domácí péče jejich práci doplňují, a nyní spolupracují. Starosta, místní autorita, osobně navštěvuje klienty: „Staří lidé se často stydí říci si o pomoc. Snažím se jim vysvětlit, že jim projekt pomůže.“

Svědectví klientů i zdravotních sester potvrzují potřebnost domácí péče. „Sestra je víc, než zdravotní sestra nebo ošetřovatelka. Je také matkou, uklízečkou, psychologem. Lidé občas jen zavolají a vyprávějí, co je za den potkalo.“

Paní po mozkové mrtvici, první klientka projektu, vypráví: „Jsem tak spokojená, že jsem doporučila přítelkyním, ať se do projektu zapíší.“

V další vesnici žije jiná paní v rozpadající se chaloupce, odejít z ní ale nechce. „Nemám děti, nevdala jsem se. Jsem proto celé dny sama. Pravidelně za mnou chodí jen sociální pracovnice. Nevím, co bych bez ní dělala. Nakupuje mi, pere mi. Nemám kamna, tak mi nosí i teplé jídlo. Dala bych celý můj majetek, dům i pozemky za to, abych mohla dožít zbytek života v nějaké rodině.“ Paní není jediná ze starých lidí, kdo pláče, když mluví o své opuštěnosti.

Středa 1. října – CASMED organizuje zdravotní akci v centru Balti s měřením tlaku a cukru v krvi zdarma, rozdávají letáky. Lidé akci vítají a čekají ve frontě na měření.

Návštěva v domech klientů ve vesnici Mihăileni: Jedna žena kvůli zanedbané nemoci přišla o prsty na rukou a o část nohy. Sestra kůži masíruje, ošetřuje rány proti infekci. Stará se i o jejího manžela, aby neměl proleženiny při zlomenině.

Při další návštěvě říká jiná zdravotní sestra: „Někteří klienti berou naši službu jako samozřejmost, ale tato paní si mé práce váží. Děti se k ní dostanou jednou týdně, tak jí pomáhám já.“ Sestra právě vaří polévku s bryndzou a uzeninou.

Manžel bývalé učitelky, která má Parkinsona, povídá: „Chtěl jsem za vámi ve městě běžet a poděkovat vám. Děláte moc dobrou věc. Moje paní se hodně zlepšila, zase chodí a směje se.“

Navečer ještě rychlé setkání se starostou. Uvažuje o vybudování centra s různými službami: „Lidé mi říkali, že to nejde. Na návštěvě v ČR jsem viděl, že to není pravda. Rád bych tu měl jednou tak dobré centrum, jaké jsem viděl v Diakonii ČCE v Písku.“

Čtvrtek 2. října – workshop o fundraisingu. Natalie Postolachi, výkonná ředitelka CASMED, potvrzuje: „Tyto lekce jsou velmi důležité. Nemůžeme hned použít vše, co slyšíme. Oslovování potencionálních donorů skrze e-mail není ještě možné. Ale budeme připraveni.“

Návštěva v Băhrinești: Sestra masíruje rameno ženě, která se s ní radí i o starostech sousedek. Sestra ale pomáhá ženě také sklidit víno z malého vinohradu kolem domu.

Jiná paní říká: „Na začátku jsem se před zdravotní sestrou styděla, ale už se stala součástí naší rodiny. Vždycky se na ni těším. K doktorovi se nedostanu. Sestra nám pomáhá vybrat a dávkovat léky.“ Toto je jedna z mála rodin, kde se také děti starají o své rodiče.

Jana Lexová píše ve své zprávě z cesty: „Silně mě zaujal model jakýchsi komunitních center v obcích, která poskytují pomoc a podporu všem potřebným skupinám z obce a jejího okolí. …vytvářejí prostor pro přirozené soužití všech generací a různých skupin, vzájemnou interakci. …na pozicích jak zdravotních, tak sociálních pracovnic pracují místní ženy s potřebnou kvalifikací. Jednak tím dochází ke zvýšení zaměstnanosti, ale navíc disponují znalostmi místních poměrů i jednotlivých klientů, kteří tak k nim mají větší důvěru… Pracovnice jsou empatické, ve směru ke klientům iniciativní, ale zdá se, že s dostatečným profesionálním odstupem… Některé z organizací úzce spolupracují s vedením obce, což vidím rovněž jako velmi prospěšné. Tento model práce pro místní komunitu mě inspiroval pro mou práci a aktivity v obecním zastupitelstvu.“

Eva Lacinová, Hana Pfannová

 

Chcete se podívat, jak se daří třeba drobným farmářům v Kambodži?