11. 11. 2016 – Mladší lidé odcházejí za prací do zahraničí. Lidé ve stáří jsou odkázáni sami na sebe, často se ještě starají o svá vnoučata, jejichž rodiče pracují jinde v Evropě. Nelehký život usnadňuje seniorům domácí péče, kterou poskytuje organizace CASMED.

 

Moldavská současnost

Moldavská republika leží přímo mezi Rumunskem a Ukrajinou. Země se již od vyhlášení nezávislosti na SSSR 27. srpna 1989 potýká s ekonomickou i politickou krizí. Až 30 % HDP země pochází z peněz, které Moldavané ze zahraničí posílají domů. Mimo Moldavsko žije již 1 milion z celkového počtu 4,5 milionu obyvatel, tedy téměř 1/4 obyvatel.

Starší generace tvoří 15,7 % obyvatel Moldavska. Dá se očekávat, že v roce 2030 vzroste podíl seniorů na 33 % z celkové populace.

Staří lidé se starají sami o sebe, případně o vnoučata, s minimální penzí. Měsíční penze ve venkovských oblastech představuje 700–900 MDL, tedy asi 850–1100 Kč. Přitom ceny jsou v Moldavsku jen o něco nižší než u nás. Senioři žijí mnohdy ve špatných podmínkách, bez dostatečného přístupu k vodě, kanalizaci, topení, bez řádného ubytování a bez kvalitní zdravotní péče.
 

Kdo myslí na seniory?

Už od roku 2013 Diakonie spolupracuje v regionech severního Moldavska s několika partnerskými organizacemi: moldavský CASMED (Centre for Social and Medical Assistance at Domicile) a švýcarští HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) a SRC (Swiss Red Cross). Společně zlepšují kvalitu životů seniorů tak, že rozvíjejí služby sociální a zdravotní domácí péče.

Organizace CASMED poskytuje domácí zdravotní (ošetřovatelskou) péči seniorům na severu Moldavska. Spolupracuje také s malými místními neziskovými organizacemi a zajišťuje tak i služby domácí sociální péče (pečovatelskou službu).

Diakonie společně s Českou rozvojovou agenturou, HEKS a SRC projekt financují.
 

Spolupráce, ne jen pomoc

Projekt počítá s tím, že se do zajištění služeb pro seniory zapojí jednotlivé obce. Zvyšuje odbornost lokálních partnerských neziskových organizací, které v obcích poskytují domácí sociální služby. Místní pracovníci absolvují odborné semináře zaměřené například na management. Značnou část seminářů pořádá právě CASMED.

Důležitá je také spolupráce s místními lidmi nejen v neziskových organizacích, ale také s dobrovolníky, rodinami, sousedy a známými.

Je nezbytné také podporovat a zlepšovat komunikaci a kooperaci s vládními institucemi spojenými s domácí péčí.
 

Domácí péči zachovat a rozvíjet

Jde přece hlavně o to, aby se domácí péče udržela a dále rozvíjela. Proto se na financování podílí i zdravotní pojišťovna, místní samosprávy a v minimální míře také klienti. Vedení domácí péče jedná současně o to, aby se zvýšil podíl na financování ze strany místních institucí, v současnosti především zdravotní pojišťovny. Poslední školení a studijní cesty pracovníků CASMEDu jsme proto zaměřili  právě i na lobbování.

Zajistit dostatek finančních prostředků je samozřejmě jeden z hlavních úkolů. Diakonie, ČRA, HEKS a SRK jsou spolehlivými dárci a chtějí s CASMEDem dlouhodobě spolupracovat. Další peníze plynou také z aktivit dobrovolníků a spolufinancováním ze strany místních autorit. CASMED však myslí i na vlastní samostatnost, a proto plánuje rozjet sociální podnikání a zapracovat na fundraisingu v Moldavsku, aby měl vlastní zdroje financí.
 

Co jsme společně dokázali?

Projekt po 3 letech spolupráce s rokem 2016 končí. Za tři roky se práce rozrostla. Projekt je všemi stranami hodnocen jako velice úspěšný, i když je stále co dělat.

Sociální práce neziskových organizací je v Moldavsku nesnadná. Pracovníky a pracovnice CASMEDu ale povzbuzuje, že o jejich domácí péči je stále větší zájem. Prospěch z ní mají nejen senioři, ale i jejich rodinní příslušníci a komunity.

V současnosti podporuje CASMED přes 3 000 lidí ve 30 oblastech za zapojení 18 nevládních organizací. Tvoří nová pracovní místa pro zdravotní a sociální personál a poskytuje kvalitní služby. To všechno pro jeden cíl: aby opomíjení moldavští senioři mohli i ve stáří žít důstojně.
 

Plán do budoucnosti

Úspěch projektu potvrzuje také to, že CASMED má již připravený plán na období 2016–2020. Chtějí nejen udržet stejně kvalitní a spravedlivé rozdělení pomoci jako dosud, ale také rozšiřovat počet zapojených lidí a služeb pro ně nejen po celém severním, ale také středním Moldavsku.
 

Poděkování

Rádi nakonec vyřizujeme poděkování vedoucích pracovnic CASMEDu: „Děkujeme za spolupráci všem partnerům a také vám, našim dárcům. Protože bez vás by to nešlo.“ Věříme, že budeme moci CASMED a jeho rozvoj podporovat i v dalších letech, projekt na roky 2017–2020 je připravený.

Děkujeme za podporu České rozvojové agentuře.

 

Čtěte také podrobné informace k projektu nebo další články:

Za projekty je radost konkrétních lidí

Projekt domácí péče v Moldavsku

Prepelita
Prepelița 2

Mihaileni (4)