28. 1. 2015 – Panu Cozmacu Romanovi je sedmdesát devět let. Žije na severu Moldavska, ve vesnici Bocani v okrese Falesti. Od roku 2013 využívá služeb sociální a zdravotní domácí péče, kterou v tomto kraji poskytuje organizace CASMED.

 
Pan Roman pracoval celý život jako zedník ve stavební partě ve své vesnici. Jeho žena zemřela, jejich společný syn také. Pan Roman se oženil podruhé, aby nebyl na stáří sám. Jeho druhá žena ale také zemřela a zůstal po ní její syn z prvního manželství.
 

Nevlastní syn nezapomněl

Nevlastní syn pana Romana žil daleko na jihu Moldavska. Byl pohlcený každodenními starostmi a nedostatkem času. Ale nezapomněl na muže, který ho od dětství vychovával, a jednou nebo dvakrát do roka ho na jeden den navštěvoval. Vztah mezi starým mužem a jeho nevlastním synem byl blízký, přestože spolu nebyli spojeni pokrevním poutem.
 

Domácí péče v Bocani

Přes fyzickou vzdálenost se syn chtěl o otce postarat. Obrátil se na starostu obce Bocani, aby zjistil, jakou pomoc může pro něho zařídit. Starosta mu pověděl o probíhajícím projektu organizace CASMED a službách domácí péče. Vysvětlil mu, jaké jsou požadavky a že je nutné, aby se rodina podílela na financování péče. Nevlastní syn na sebe vzal spolufinancování péče a trval na tom, aby byl pan Roman co nejdříve zařazen do seznamu uživatelů služby domácí péče.
 

Pečovatelka i zdravotní sestra

Nyní přichází za panem Romanem dvakrát nebo třikrát do týdne sociální pracovnice. Pomůže mu s úklidem domu, nakoupí, odnese prádlo k vyprání. Povídá si se starým mužem, který vzpomíná na svůj život. Když je potřeba, přijde zdravotní sestra a poskytne panu Romanovi zdravotnické ošetření.
 

Důstojné stáří pro seniory

Místní úřady spolu s vedením místní nevládní organizace stále hledají nové zdroje financování a přemýšlejí o rozvoji nových služeb, které zajistí seniorům přijatelné a dostatečně zajištěné stáří.

Je dobré, že spolupráce místních veřejných autorit a pracovníků neziskových organizací slouží k prospěchu seniorů a k radosti všech zúčastněných. Těší nás vědomí, že má naše práce smysl.


Příběh poslala paní Livie Bolfosu z moldavského CASMEDu, zpracovala Hana Pfannová

Zajímá vás, jak vypadá domácí péče CASMEDu jinde?