15. 12. 2016 – Už 3 roky spolupracuje Diakonie s farmáři v kambodžské provincii Battambang. S místními a německými partnery postupně snižujeme chudobu místních lidí a přispíváme k lepšímu naplňování jejich občanských práv. Diakonie podporuje hospodaření farmářů. Kolega Vojtěch Žitný po návratu z Kambodže potvrdil, že díky teoretické i praktické pomoci z Čech uživí kambodžští farmáři lépe své rodiny.

S místními partnery Krom Akphiwat Phum a německými Brot für die Welt tak společně uskutečňujeme projekt „Sociální harmonizace a podpora obživy v komunitách“.

 

Provincie Battambang

Z celé země se nejvíce rýže pěstuje právě v provincii Battambang. Jenže oblast v posledních letech sužují sucha a kambodžští farmáři také nutně potřebují získat novější znalosti a naučit se modernější způsoby pěstování rýže. A to je právě pole působnosti Diakonie: teoretická školení i praktické rady, které zlepší zemědělské techniky místních farmářů.
 

Práce pro experty na tropické zemědělství

Náš odborník na tropické zemědělství Vojtěch Žitný spolupracuje na přípravě a realizaci aktivit Diakonie s dalšími experty, absolventy či zaměstnanci České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2016 tak Diakonie požádala o spolupráci na školeních v Battambangu externí expertku Janu Lojkovou. Školení, která se týkala hnojení rýže, z části vedla Jana Lojková, z části Vojtěch Žitný.
 

Jak hnojí kambodžští farmáři

Battambangští farmáři často používají pouze syntetická hnojiva a hnojí svoje pole příliš nebo málo a v nevhodnou dobu. Syntetická hnojiva jsou drahá, v nadměrných dávkách ničí půdu a znehodnocují podzemní i povrchové vody. Často obsahují pouze základní živiny a chybí jim důležité mikroprvky, které rýže pro svůj zdravý vývoj také potřebuje.
 

Výhody organických hnojiv

Naproti tomu organická hnojiva podporují rozvoj půdních mikroorganismů, které vytvářejí humus, obsahují mikroprvky a zlepšují strukturu půdy. Při školeních Diakonie poučili Jana a Vojtěch místní farmáře o tom, jak správně připraví kompost a jak ho aplikují na rýžová pole.

Farmáři se dozvěděli, kolik kg dusíku, draslíku a fosforu odebere z pole jejich úroda a jak mohou tyto živiny vrátit zpět kombinací organických a syntetických hnojiv tak, aby se na pole nedostalo hnojiva ani příliš mnoho ani málo. Také viděli, jak vypadá rostlina rýže, když má dusíku, fosforu a draslíku nedostatek nebo naopak přebytek a jak obojí řešit.
 

Zelené hnojení

Čeští experti představili farmářům také tzv. zelené hnojení. Tato technika spočívá ve schopnosti luskovin vázat vzdušný dusík. Po sklizni rýže v období sucha se zaorá rýžová sláma a vyseje luskovina, v provincii Battambang to jsou například mungo fazolky. Ty se zaorají do půdy dříve, než vytvoří lusky, a nechají se 3 týdny rozkládat. Pak mohou farmáři vyset rýži a nepotřebují použít před setím obvyklou dávku hnojiv. Pro místní to sice znamená trochu práce navíc, na druhou stranu se jim sníží náklady až o 50 %.
 

224 farmářů na školení

Během několika listopadových a prosincových dnů Jana Lojková a Vojtěch Žitný proškolili 224 farmářů a 14 zaměstnanců místních partnerských nevládních organizací. Někteří z nich budou ve školeních na vesnicích pokračovat a šířit tak know-how mezi kambodžskými farmáři dál. Farmáři budou pak umět vypěstovat větší množství rýže a zároveň budou hospodařit ekologicky a ekonomicky. A to je přesně to, o co Diakonie v Battambangu usiluje.

 
Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 
S farmáři a farmářkami spolupracujeme i na dalších místech na světě.

ze školení I

ze školení I

 

osivo luskovin použitelných pro zelené hnojení

osivo luskovin použitelných pro zelené hnojení

 

rýžové pole obdělávané SRI metodou

rýžové pole obdělávané SRI metodou (System of Rice Intensification)

 

účastník školení

účastník školení

 

Jana Lojková při školení

Jana Lojková při školení